STRATEJİK PLAN GELİŞTİRME TOPLANTISI

Düzenleyen:              ADALAR BELEDİYESİ
Yöneten:                  Sevim Çavdarlı
Tarih:                        30.01.2010
Yer:                            Büyükada Anadolu Klubü
Süre:                         10.00 - 17.00

 

1. STRATEJİK PLAN GELİŞTİRME TOPLANTISINA KATILANLAR:

Nesrin Işıkal, Barış Toy, Tayfun Ersöz, Sevgi Ünsal, Şanver Ünsal, Orhan Güngör, Hüseyin Şahin, Bülent Selen, Özcan Mercan, Özlem Yüzak, Bahri Akdağ, Seray Erdek, Fulya Karagülle, Dr. Vera Bulgurlu, Serhat Baysan, Halim Bulutoğlu, Teoman Göral, Lale Göral, Seval Bulutoğlu, Kudret Tunç, Nilgün Canpolat, Cevahir Karabulut, Begüm Yavuz, Bilgesu Erenus, Ali Cevat Vural, M. Aykut Mutlu, Haluk Eyidoğan, Harutyum Agopyan, Süleyman Durmuş, Cengizhan Yılmazkulaş, Şeref Sönmez, Muzaffer Ergöz, Diana Kamparasyon, Kaya Sönmez, Kerim Düzcan, Mahmut Çelik, Akif Şekerci, Mimav Apostol Poridis, Stelyo Karayani, Yılmaz Akbulut, Dr. Servet Sepkin, Gürsan Ergiz, Fethi Okyar, Murat Şahin, AyşenEskici Özten, Bülent Baviker, Naciye Kaya, Mahmut Nedim Doral, S. Turgay Çınlarses, Ahmet Okumuş, Şükrü Budak, AHMET Şimşek, Kenan Özel, Recep Yarlıgan, Nafi Haleva, Mustafa Bakan, Çiler Özdener, Sabahattin Kurtoğlu, Sultan Gülyar, Hediye Arslan, Şahika Savran, Ali Tokdemir, Kahraman Ercan, Dursun Özdemir, Hıdır Uvaçin,        Kazım Biçer, Seray Toksöz, Sumru Süslü, Avedis Hilkat, Niyazi Selçuk, Müfet Sancak, Atilla Geridönmez, Ramazan Güngör, Serco Ekşiyan, Selahattin Sönmez, Gökmen Kazak, Zeki Başatemir, Necati Ekinci, İbrahim Aksın, Ahmet Uman, Adnan Demir, Hakan Genç,  Letafet Kalkan, Ayça Tüzün, Ruşen Keleş, Erdal Yavuz, Bahettin Akşit, Belma Akşit, Metin Gökyokuş, Marisa Erikman      

 

 

 

AMAÇ:
Adaların geleceğini belirleyecek değişim ve gelişim alanlarına ait kararları,  ortak değerler ve mutabakatlar çerçevesinde almak, paylaşılan vizyonu, paylaşılan bir stratejik yaklaşımı, bakış açılarımızı, birbirimizin bilgi, deneyim ve yetkinlikleri ile harmanlayarak, yarının dinamiklerini göz ardı etmeden stratejik plana taşımak. Neredeyiz, nereye ulaşmak istiyoruz,  gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz, sorularına yanıt aramak.

YÖNTEM:
Adalar Belediyesi stratejik plan çalışmalarını katılımcı ve paylaşımcı bir ortamda geliştirmek üzere arayış konferansı formatında  birbirini takip eden yedi toplantı tasarladı. İlk toplantının ana teması    ORTAK DEĞERLER VE MUTABAKATLAR olacaktı. Geniş katılımlı, bilgilendirme, yapılan çalışmaları tanıtma, ortak gelecek öngörüsü oluşturma, değişim ve gelişim alanlarını birlikte tespit etme, görev ve sorumluluk paylaşma amacına hizmet edecekti.
Sonraki toplantılar bu geniş katılımlı toplantının çıktıları ile ilerleyecek, ilk beş öncelikli gelişim ve değişim alanı tespit edilecek ve her bir alan uzmanların katılımı ile derinlemesine ele alınarak stratejik plan çalışmasına veri oluşturacaktı. Öneriler ve paylaşılan bilgiler alanlar arası etkileşim dikkate alınarak sonuç raporu oluşturulacaktı.
Bu kurgu ile yola çıkarak ilk toplantıyı gerçekleştirdik.
1.Stratejik Plan Geliştirme Toplantısı Davet edilen katılımcıların adalarda yaşayan ve adalardaki yaşamın paydaşı olan, gönüllü ada sever kişilerden olmasına, örneklemenin adaları doğru ifade etmesine özen gösterildi. Kamu kuruluşları temsilcileri, STK temsilcileri, Meclis üyeleri, kulüpler, vakıf, cemaat temsilcileri, İBB temsilcileri, Belediye yönetici ve çalışanları, kanaat önderleri, sanatçılar, bilim adamları, öğretmenler, farklı politik görüşler ve ada severlerden oluşan 250 kişilik bir gruba davetiye gönderildi. 140 kişi katıldı. Katılamayanların büyük çoğunluğu çalışmayı ilgi ve destek sunan mesaj yolladı. 
Bu raporda yer alan katılımcılar, toplantı sonuna kadar zaman ayıran ve öneri geliştirme çalışmasına emek veren katımcılardır.  
Toplantı,  Belediye Başkanı Mustafa Farsakoğlu’nun konuşması ile açıldı. Katılımcı yönetim anlayışı ve hedefler paylaşıldı. Açılış konuşması yerel yönetimin bakış açısını, katılımcıların farklı görüş ve önerilerini kucaklayan, rahatlatan ve birlikte yürümeye ortam hazırlayan motive edici içerikliydi.
Prof. Dr. Ruşen Keleş ve Oktay Ekinci stratejik plan ve gelecek konusunda bilgilendirici ve aydınlatıcı bir konuşma yaptılar.
Adalar Belediyesinin yaptığı Mevcut Durum Analizi ile ilgili çalışma çıktıları sunuldu. Danışmanlık şirketinin sunuşu, tespit edilen gelişim ve değişim alanları ile stratejik vizyon özetlendi.
Öğleden sonraki oturumda arayış toplantısı başlatıldı ve katılımcılara bu anlamda üretilmiş formlar dağıtıldı.( Ek 1- Vizyon Ek-2 Değişim ve Gelişim alanları, Ek-3 Adalar Belediyesinin Çalışmalarına Yön Verecek Gelecek ile İlgili Öngörüler)
Ek-3 form beş öncelikli öngörünün farklı açılardan değerlendirilmesine olanak verecek şekilde yapılandırıldı.  Yenilik ve iyileştirme amaçlı önerilerin, Adalar Belediyesi Stratejik kararlarına etkisi, Adalar Belediyesinin alması gereken önlemler, önerinin gerçekleşmesi önündeki başlıca engeller, devletten beklenen önlem ve destekler konusunda sorgulanması istendi. Önem derecesi, gerçekleşme zamanı konusunda düşünceler araştırıldı. 
Öğleden sonra yapılan çalışma 2 bölümden oluştu.  
1.Bölüm geliştirilen önerilerin kayıt altına alınması ile son buldu. 78 öneri geliştirildi. Katılımcılara dağıtıldı. Adalar Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar sonucunda adalılardan ve diğer paydaşlardan elde edilen veriler değerlendirilerek ortaya konulmuş vizyon katılımcılar tarafından hoşlukla kabul gördü. Üretilen önerilerin tamamı bu vizyona destek verecek şekilde tanımlandı. Önerilerin gerçekleşme sürecinin yönetimi (Performans Sistemi)konusunda da oldukça bilinçli ipuçları sunan, ada kültürüne yakışır bir ortam yaratıldı. Yüzden fazla katılımcı yaklaşık 1 saat 30 dakikalık sınırlandırılmış süre içinde aşağıdaki önerileri geliştirdiler.
2.Bölüm Ek-3 formunun doldurularak ilk beş öncelikli değişim ve gelişim alnının tanımlanması beklendi. Bu bölümde katılım % 50 oranında sağlandı. Ancak içerik olarak oldukça dolu ve beklentileri karşılayacak nitelikteydi. (Tüm öneriler rapora eklenmiştir.) Hiçbir öneri göz ardı edilmedi. Tümü kayıt altına alındı.Öncelikler konusunda yapılan seçimler sıralama yöntemiyle tarandı. 

 

 

Formların değerlendirilmesi:
ADALAR BELEDİYESİ ÇALIŞMALARINA YÖN VERECEK GELECEK İLE İLGİLİ İLK BEŞ GELİŞİM VE DEĞİŞİM ALANI
Bu konuda farklı bakış açıları ortaya çıktı. Katılımcıların bir kısmı öncelikli meselenin kaynak sorunu olduğunu, kaynak geliştirici faaliyetlerin öncelikle ele alınarak proje geliştirilmesi gerektiğini öngördü ve bu açıdan bakarak öneri geliştirdi. Diğerler ise sorunların çözümü, gelişim ve değişim alanlarının önünü tıkayan engellerin aşılmasını bir yönetim sorunu olarak algıladıklarını ortaya koydular. Belediyeden beklenenleri sıralayan yaklaşım ile yerel yönetim modelinin doğru yapılandırılması durumunda kaynak geliştirmenin, problem çözmenin ve gelişimi sağlamanın mümkün olacağını ifade ettiler.
Ağırlıklı yüzdelere bakınca beş değil altı alan tespit edildi. Tarihi miras ve doğanın korunması ile imar ve kıyılara yönelik çalışmalar eşit sayıda yinelendi.

STRATEJİK ALANLAR

 1. TURİZM
 2. SAĞLIK
 3. TARİHİ MİRAS VE DOĞA KORUMA/ İMAR VE KIYILAR
 4. EĞİTİM-İSTİHDAM
 5. ULAŞIM

SONUÇ:
Yukarıda belirlenen alanlar daha uzman ve sınırlı sayıda katılımcı ile irdelenmek ve geliştirilmek üzere önümüzdeki ay içinde yapılacak toplantılarda geliştirilen önerilere nasıl sorusu sorulacak ve gerçekleşme sürecinde rol, görev ve sorumluluk paylaşımına gidilecektir.
Tüm katılımcılara değerli katkıları için teşekkür ederiz.

 

KATILIMCILAR TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN ÖNERİLER:

 1. ALANLARI ÖNCELİK SIRASINA ALALIM, BELEDİYE GELİRLERİNİN ARTTIRILMASI, TARİHİ MİRAS, ULAŞIM-TRAFİK, ALTYAPI HİZMETLERİ VE SAĞLIK ÖNCELİKLİ OLSUN
 2. KENDİ KAYNAKLARIMIZI KENDİMİZİN YARATABİLECEĞİ YAKLAŞIMI GELİŞTİRELİM
 3. ALTERNATİF YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN YARARLANALIM
 4. DENEYİM VE BİRİKİMLER YEREL YÖNETİM KARAR DESTEK SÜRECİNDE   KATKI SAĞLAMALI
 5. ADANIN TABİAT VARLIKLARINDAN TURİZM AÇISINDAN BROŞÜRLER HAZIRLANMALI
 6. DEPREMLE ILGILI BİLGİLENDİRME ÇALIŞMALARI UZMANLAR ARACILIĞIYLA ARTTIRILMALI
 7. BİNALAR DEPREME KARŞI GÜÇLENDİRİLMELİ
 8. DEPREM SONRASINDA RESTORE İÇİN BÜTÜN ADALARDAKİ ÖNEMLİ BİNALARIN RÖLEVELERİ ÇIKARILMALI
 9. YAŞLI, EMEKLİ, KİMSESİZ ADALILARA HER ADADA BİR HUZUREVİ YAPILMALI
 10. UMUMİ TUVALETLER DAHA TEMİZ VE KULLANILIR BİR HALE GETİRİLMELİ
 11. ENGELLİLER İÇİN TUVALET YAPILMALI
 12. ADALARIN INTERNET VASITASIYLA DÜNYA ÇAPINDA TANITIMI YAPILMALI VE TURİZMDEN GELİR ELDE EDİLMELİ
 13. KAYNAK YARATACAK PROJELERE ÖNCELİK VERİLMELİ
 14. ÇAM LİMANI HYAT LİMANI HALİNE GETİRİLMELİ
 15. KARDEŞ BELEDİYELER KONUSUNDA YENİ OLANAKLAR VE İLİŞKİLER GELİŞTİRİLMELİ
 16. ATLI SPOR KULUBUNUN YAPILANDIRILMASI İÇİN ÇALIŞILMALI VE ADALAR İÇİN ÇOK YÖNLÜ FAYDA ÇARPAN ETKİSİ DİKKATE ALINMALI
 17. ADALAR HEKİM ENVANTERİ ÇIKARILMALI - ADALI HEKİMLER TOPLANTISI DÜZENLİ YAPILMALI
 18. ADALI SİVİL TOPLUMUN KURACAĞI BİR HASTANE YAPILMALI
 19. ATLARIN SAĞLIĞININ KORUNMASI KONUSUNDA ÖNLEM ALINMALI
 20. ENGELLİLER İÇİN ALTYAPI YENİLENMELİ – KENT MİMARİSİ BUNA GÖRE YENİDEN DÜZENLENMELİ
 21. FAYTONLAR VE  AHIRLAR ISLAH EDİLMELİ
 22. KINALI ADADAKİ BAZ İSTASYONLARININ YARATTIĞI RADYASYON ORANI YÜKSEKLİĞİ İLE İLGİLİ AKADEMİK DÜZEYDE ÖLÇÜM VE SEMPOZYUM  YAPILMALI
 23. ÇÖPLER EVDEN ÇIKARKEN AYRIŞTIRILMALI VE ADAYA GERİ DÖNÜŞÜMÜ SAĞLANMALI, ORGANİK ATIKLAR HAYVAN YİYECEĞİ VEYA GÜBRE OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ
 24. KADIN İSTİHDAMINA YÖNELİK, KADIN KOOOPERATİFLERİ KURULMALI VE KADIN EMEĞİNİ DEĞERLENDİRME VAKFI İLE BELEDİYENİN İŞBİRLİĞİ ARTTIRILMALI
 25. ADALARDA DENİZ FAUNASI KORUMA ALTINA ALINMALI
 26. ADALARDA BALIK YASAĞI ÖZELLİKLE GIRGIRLARA ( TROL DAHİL ) UYGULANMALI
 27. ADALAR GERÇEK BİR AKVARYUM HALİNE GETİRİLMELİ, ADA BALIKÇISI KORUMA ALTINA ALINMALI
 28. MESLEK ÖRGÜTLERİNİN ADALARDA ŞUBELERİ AÇILMALI
 29. KENT KONSEYİ VE KATILIMLI YÖNETİM YAKLAŞIMI BENİMSEMELİ, SİVİL TOPLUM KURULUŞLARI İLE İŞBİRLİĞİ HALİNDE OLUNMALII
 30. ELEKTRİKLİ VEYA DOĞALGAZLI, KATAR ŞEKLİNDE İSKELE YÖRÜK ALİ ARASI RİNG SEFERİ KONULMALI
 31. DENİZDEN DE YÖRÜK ALİ   İSKELEYE BAĞLANMALI
 32. SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ VE YAĞMUR SUYUNUN KULLANIMI, YEŞİL KENT KONSEPTİ ADALARA UYGULANMALI
 33. SAHİL BOYUNCA YER ALAN ÖNGÖRÜNÜMÜ BOZAN RESTORANLAR DAHA SEMPATİK VE MEDENİ HALE GETİRİLMELİ
 34. ULUSLAR ARASI SPOR YARIŞMALARINA EVSAHİPLİĞİ YAPILMALI
 35. ALTYAPI İLE İLGİLİ BELEDİYE ÇİZGİSİNDE KALALIM
 36. KİŞİSEL HUSUMETLERİMİZİ BIRAKALIM
 37. SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ ÜZERİNDEN AB FONLARINDAN YARARLANALIM
 38. ADALARDA NÜFUSUN ARTTIRILMASI VE EKONOMİNİN CANLANMASI İÇİN HAVA HATTI (TELEFERİK) KURULMALI
 39. GENÇLERİ ADAYA ÇEKMEK İÇİN ONLARI EĞLENDİREBİLECEK YERLER AÇILMALI, EĞLENCE SEKTÖRÜ CANLANDIRILMALI
 40. ÖZELLİKLE KIŞIN ADALARDAKİ İŞSİZ GENÇLERİN AÇIKHAVA MÜZESİ OLAN ADADA TURİSTİK REHBERLİK ÇALIŞMASI YAPMASI SAĞLANMALI (BU FAYTONLAR VE REHBERLER FARKLILAŞTIRILMALI)
 41. ADA RADYOSU KURULMALI, REKLAMLARINDAN GELİR SAĞLANMALI
 42. AB FONLARINDAN YARARLANARAK ALTYAPI İYİLEŞTİRİLMELİ
 43. KAŞIK ADASI BOTANİK BAHÇESİ OLMALI
 44. SAFRANBOLU DENEYİMİNİ ÖRNEK ALALIM
 45. ADALAR SEYİRLİK TİYATROSU KURULSUN VE BU TİYATRO ADANIN SORUNLARINI İŞLEYEN OYUNLAR ÜRETSİN
 46. ADALARIN ORTAK YAŞAM VE KÜLTÜRÜNÜ DÜNYAYA BİZ GÖTÜRELİM
 47. BELEDİYELERİN İTİBARINI ETKİN BİR ŞEKİLDE YÖNETMEK İÇİN KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİ ÇALIŞMASI YAPALIM
 48. MADDİ KAYNAK SAĞLANMASI İÇİN YEREL YÖNETİMLERE YETKİ VERİLMESİ İÇİN POLİTAKA GELİŞTİRELİM
 49. HALKIN BELEDİYEYE FİNANSAL DESTEKTE BULUNMASINI ÖZENDİRELİM
 50. ADADA YAŞAYANLARIN SORUNLARIN ÇÖZÜMÜNDE SORUMLULUK ALMASINI SAĞLAYACAK ÖRGÜTLÜLÜĞÜ GELİŞTİRELİM
 51. ATIL SAHİL KESİMİ DENİZE GİRİLMESİ İÇİN BELEDİYE PLAJ, SOSYAL TESİS OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİ, KINALI ADADAKİ HAFTASONU YOĞUNLUĞU AZALTILMALI
 52. KINALI ADADA İLK YARDIM MERKEZLERİ STK'LARIN MADDİ DESTEĞİ VE BELEDİYENİN LİDERLİĞİNDE KURULMALI
 53. TÜM ADADA YAŞAYAN VE ÇALIŞANLARIN KENTLİLİK BİLİNCİ YÜKSETİLMELİ
 54. ADANIN EN HIZLI ULAŞIM YÖNTEMİ İLE ANAKARA İLE OLAN TRAFİĞİN ARTTIRILMALI
 55. MALTEPE İSKELESİNİN İŞLEVSEL HALE GETİRİLMESİ VE İBB TARAFINDAN MENDİREK YAPILARAK DENİZ ARAÇLARINA, ACİL ULAŞIMA OLANAK TANIMASI SAĞLANMALI
 56. CEM EVİ YAPILMASI İÇİN DESTEK SAĞLANMALI
 57. ADALARDA KISA SÜRELİ KALINACAK OTEL VEYA TESİSLERLE BELEDİYEYE GELİR SAĞLANMALI
 58. HEYBELİADA ÖNGÖRÜNÜM PROJESİ YENİLENMELİ, SPOR TESİSLERİ KIŞ AYLARINDA ADADA İKAMET EDEN KİŞİLERE AÇILMALI
 59. ADALARIN TURİZMLE KALKINMASI İÇİN PANSİYONCULUK DESTEKLENMELİ
 60. HEYBELİADA DEĞİRMENİ AKDENİZ TİPİ GERÇEK DEĞİRMEN HALİNE GETİRİLMELİ, TURİSTİK AMAÇLA KULLANILMALI
 61. PAŞABAHÇE VAPURUNUN YENİLENMESİ VE TURİSTİK AMAÇLI HİZMETE ALINMASI İÇİN BİRLİKTE ÇABA HARCANMALI
 62. DİYOJENİN MEZARI KÜLTÜR TURİZMİNE AÇILMALI
 63. ULUSLARARASI SAĞLIK KURULUŞLARI İLE İŞBİRLİĞİ İLE 12 AY ÇALIŞAN  BİR HASTANE KURULMALI
 64. ULUSLAR ARASI VE YEREL ANLAMDA YAZ OKULU VE  KAMPI AÇILMALI
 65. ADALARDAKİ 65 YAŞ ÜSTÜ ADALILARIN SÖZLÜ TARİH YÖNTEMİ İLE BELGESELİNİN ÇEKİLMELİ VE KAYIT ALTINA ALINMALI, YAYINLANARAK TANITIMA DESTEK OLMALI
 66. GÖÇÜ ENGELLEMEK İÇİN EĞİTİM KURUMLARININ KALİTESİ ARTTIRILMALI VE DESTEKLENMELİ
 67. YERE DÖKÜLEN TURUNÇLAR REÇEL HALİNE GETİRİLEREK, ADA TANITIMINA KATKI SAĞLAYACAK ŞEKİLDE TURİSTİK AMAÇLI SATILMALI
 68. ADANIN ÇEVRE SAĞLIĞINA, TURİZMİNE KATKI SAĞLAYACAK BİSİKLETLİ YAŞAMIN TEŞVİK EDİLMESİ, AVRUPA STANDARTLARINDA, AB PROJESİNİN PİLOT ÇALIŞMASININ ADADA YAPILMASI, ALTYAPININ BUNA GÖRE İYİLEŞTİRİLMESİ, AVRUPA BİSİKLET AĞINA DAHİL OLMASI İLE YURTDIŞINDAN BİSİKLETÇİLERİN ADAYA ÇEKİLMESİ SAĞLANMALI
 69. HELİKOPTERLE HASTALARIN ANAKARAYA SEVK EDİLMESİ SAĞLANMALI
 70. ADALARDA ÖZEL SEKTÖR YATIRIMA TEŞVİK EDİLMELİ, BELEDİYE 4 ADADA MARİNA YAPARAK DESTEK VERMELİ ( GELİR PAYLAŞIMI YOLUYLA)
 71. KISA VADEDE ÖNÜMÜZDEKİ YAZA ADALARIMIZIN GENEL TUVALETLERİ TEMİZ VE BAKIMLI HALE GETİRİLMELİ
 72. KISA VADEDE ÖNÜMÜZDEKİ YAZA SOYUNMA KABİNLERİ TEMİZ VE BAKIMLI OLMALI
 73. HER ADADA BİR “ÖRNEK SOKAK” YAPALIM
 74. İBB NİN GEÇEN SENE KURDUĞU DENİZLERDE CAN KURTARMA VE MUDAHALE BİRİMİNE MÜRACAAT EDİLEREK, ADALARDA BOĞULMA VAKALARINA ENGEL OLUNMALI VE BİRİMİN ADALARDA DA GÖREV YAPMASI SAĞLANMALI
 75. ADALARIN TANITIMI İÇİN YURTDIŞINDA YAPILAN KİTAP VB. YAPILAN ÇALIŞMALARI TAKİP ETMELİ VE KULLANMALI
 76. TURSAB İLE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE FARKLI DİLLERDE ADAYI İLGİ ÇEKİCİ ŞEKİLDE TANITAN VE TURİSTLERİN SATIN ALABİLECEĞİ BİR ADALAR KİTAPÇIĞI HAZIRLAYALIM
 77. TURİZİM ENFORMASYON BÜROLARI TÜM ADALARDA KURULMALI
 78. ÖZEL SEKTÖRÜN YÜZEN HASTANE KURMASI İÇİN ORTAM HAZIRLANMALI, ÇALIŞILMALI